“Series mới về vụ bắt cóc máy bay của Idris Elba được kể theo thời gian thực và được so sánh với 24” – this is already in Vietnamese, so no need to rewrite it.

Hijack là bộ phim mới nhất của Idris Elba, nó được so sánh với loạt phim nổi tiếng 24. Bộ phim Hijack diễn ra trong…

Xem thêm “Series mới về vụ bắt cóc máy bay của Idris Elba được kể theo thời gian thực và được so sánh với 24” – this is already in Vietnamese, so no need to rewrite it.