“Phụ nữ không ngừng đánh rắm bị ‘gãy thân’ để ‘ngăn khí’ và làm điều đó trước mặt bác sĩ”

Tiến sĩ Alessandra Colón đã trở thành một bác sĩ trên truyền hình trong chương trình TLC Nghiện crack. Với sứ mệnh cải thiện sức…

Xem thêm “Phụ nữ không ngừng đánh rắm bị ‘gãy thân’ để ‘ngăn khí’ và làm điều đó trước mặt bác sĩ”