Mở rộng tìm kiếm Madeleine McCann thêm một ngày sau gợi ý ‘rất đáng tin cậy’ trong việc tìm kiếm bộ đồ ngủ.

Cảnh sát Đức đã tiến hành một cuộc tìm kiếm quy mô lớn tại một hồ chứa ở Algarve, Bồ Đào Nha, nơi được cho…

Xem thêm Mở rộng tìm kiếm Madeleine McCann thêm một ngày sau gợi ý ‘rất đáng tin cậy’ trong việc tìm kiếm bộ đồ ngủ.